lnwshop logo

บทความ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ส่วนกลาง)ตั้งแต่วันที่9-15มีนาคมพ.ศ.2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ส่วนกลาง) เงินเดือน: 18000บาท วุฒิ: ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดว…
Tags :
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2561 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี2561ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนหลายอัตราตั้งแต่วันที่24-25มีนาคม2561 มี 3 แบบให้เลือกค่ะ 1.ไฟล์ PDF 401 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ชม คะ 2.หนังสือ+mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 701 บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วันคะ 3.หนังสือ พร้อม mp3 เส…
Tags :
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 5 มีนาคม - 9 มีนาคม 2561 )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัคร 26กุมภาพันธ์2561 รายละเอียด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราเงินเดือน:19,500บาท ประเภท:วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง:6ตำแหน่ง ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ตามเอกสา…
Tags :
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา วันที่ 7-13 มีนาคม พ.ศ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห…
Tags :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ - สาขาวิชา …
Tags :
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เลย) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่…
Tags :
บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักงบประมาณและการเงิน 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. บุคลากร 4.…
Tags :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่า…
Tags :
ด่วน!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร 1-23 ก.พ.2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร1-23ก.พ.2561 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเล…
Tags :
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 400 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 400 อัตรา คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาวิชา -เพศชายส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป (พ้นภาระทางทหาร) -มีบุคลิคภาพที่ดี รักในการทำงาน -แก้ไขปัญ…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 305 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อสอบถาม

0924652788

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม15,817 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด13,294 ครั้ง
เปิดร้าน2 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 มี.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านมุ่งหน้าสู่งานราชการ
มุ่งหน้าสู่งานราชการ
หนังสือสอบราชการ,หนังสือสอบท้องถิ่น,หนังสือสอบครูผู้ช่วย,หนังสือสอบครูผู้ช่วย สพฐ กทม.,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครู กทม.,หนังสือเตรียมสอบราชการ,หนังสือเตรียมสอบครู สพฐ,กทม.
เบอร์โทร : 0924652788
อีเมล : piewvaraporn@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก